ระดับ LEVEL สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

Level 1 : HUB.F  ยอดฝาก 0 – 19,999 ทุกยอดฝาก = 12% (สูงสุด 500) Cashback = 15% (สูงสุด 2,000) Credit Free = 0

Level 2 : HUB.E  ยอดฝาก 20,000 – 99,999 ทุกยอดฝาก = 12% (สูงสุด 500) Cashback = 16% (สูงสุด 2,500) Credit Free = 300

Level 3 : HUB.D  ยอดฝาก 100,000 – 249,999 ทุกยอดฝาก = 13% (สูงสุด 500) Cashback = 16% (สูงสุด 2,750) Credit Free = 500

Level 4 : HUB.C  ยอดฝาก 250,000 – 599,999 ทุกยอดฝาก = 13% (สูงสุด 500) Cashback = 17% (สูงสุด 3,000) Credit Free = 1,000

Level 5 : HUB.B  ยอดฝาก 700,000 – 1,199,999 ทุกยอดฝาก = 14% (สูงสุด 500) Cashback = 17% (สูงสุด 3,500) Credit Free = 1,500

Level 6 : HUB.A  ยอดฝาก 1,200,000 – 4,999,999 ทุกยอดฝาก = 14% (สูงสุด 500) Cashback = 18% (สูงสุด 4,000) Credit Free = 2,000

Level 7 : HUB.A+  ยอดฝาก 5,000,000 – 9,999,999 ทุกยอดฝาก = 15% (สูงสุด 500) Cashback = 19% (สูงสุด 4,500) Credit Free = 3,000

Level 8 : HUB.LEGEND ยอดฝาก 10,000,000++ ทุกยอดฝาก = 15% (สูงสุด 500) Cashback = 20% (สูงสุด 5,000) Credit Free = 5,000